Privacybeleid

Relatielessen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Relatielessen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, een product bij ons hebt besteld, informatie hebt opgevraagd en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en of achternaam
– bedrijfsnaam
– adresgegevens
– email adres
– telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Relatielessen verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou als deze door jou zelf zijn verstrekt via email.
Dit kan o.a. zijn info over je levensthema’s, gezondheid, geluksgevoel en/of seksuele leven

Relatielessen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– een antwoord te kunnen geven op je vragen
– een afspraak met je te kunnen maken voor een consult, behandeling of workshop
– Je te kunnen bellen of een email te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om bestelde producten en diensten bij je af te leveren
– het afhandelen van jouw betaling
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– het verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing

Relatielessen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Relatielessen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Relatielessen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Relatielessen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.
– Gegevens m.b.t. bestellingen van producten deze worden ongeveer 3 jaar bewaard. Dit om bij een nieuwe bestelling aan te kunnen refereren.
– Gegevens m.b.t. het geven van gevraagde informatie en het kunnen maken van afspraken, deze worden ongeveer 3 jaar bewaard. Dit om bij nieuwe vragen of afspraken aan te kunnen refereren.
– Email adressen waarvoor toestemming is gegeven om te mogen gebruiken voor het sturen van info via een mailing/nieuwsbrief worden bewaard tot er wordt afgemeld door de ontvanger.

Afmelden kan eenvoudig via de afmeld-link onder aan de gestuurde mailing/nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Relatielessen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Relatielessen deelt geen persoonsgegevens met derden behalve de naam en het emailadres waarvoor toestemming is gegeven om te mogen gebruiken voor het sturen van info via een mailing/nieuwsbrief. Deze emailadressen worden gebruikt door een mailserver YMLP. Deze mailserver gaat veilig om met de persoonsgegevens volgens de AVG, de nieuwe Europese privacywet. Zie deze link voor info hierover: YMLP Privacy beleid

– Relatielessen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Relatielessen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relatielessen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@relatielessen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Relatielessen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Relatielessen nemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via info@relatielessen.nl

Contactgegevens:
Relatielessen
Jan Smeets
Nassaulaan 64,
6006 CR Weert
+31655794703