Retourneren van onze producten, dit geldt niet voor bestelde cadeaubonnen. Deze kunnen niet geretourneerd worden.

Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door ons hersteld.

De verzendkosten binnen Nederland komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van RELATIELESSEN.

RELATIELESSEN stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden.

Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender. Je dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging, indien mogelijk in de originele verpakking en in een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht te retourneren aan:

De retourzending moet voldoende gefrankeerd verzonden worden naar:
RELATIELESSEN
T.a.v.: Retourafhandeling
Boterbloemstraat 15
6002 CD WEERT
Nederland
T: +31 (0)655794703

Artikelen zonder kopiefactuur worden niet in behandeling genomen.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
• Defecten of slijtage door gebruik.
• Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden.
• Als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

Zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

RELATIELESSEN brengt geen kosten in rekening wanneer een zending wordt geretourneerd, wel wordt na het ontvangen van de retourzending, de zending gecontroleerd. Als de goederen of de verpakking incompleet of beschadigd zijn zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht aan de koper. Deze kosten worden dan in mindering gebracht aan het te restitueren bedrag. Restitutie van het orderbedrag geschiedt binnen 30 dagen na het ontvangen van de retourzending en is alleen mogelijk via een bancaire overboeking. Indien een bestelling niet binnen 30 dagen na bestelling bij de koper is afgeleverd heeft de koper het recht de bestelling te annuleren. Dit geldt niet wanneer er afwijkende levertijden besproken zijn.

Voorwaarden:
De koper heeft het recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van de goederen. Dit betekent dat de koper de goederen binnen deze periode mag retourneren naar RELATIELESSEN mits duidelijk zichtbaar ongebruikt. Voor artikelen die verzegeld zijn (in plastic geseald) geldt dit alleen indien deze nog steeds voorzien zijn van de originele en onbeschadigde plastic verzegeling. De verzendkosten en de risico’s die hiermee gepaard gaan, zijn voor de koper. Wanneer de koper goederen retour wil zenden, moet dit vooraf gemeld worden, zodat wij hiervan op de hoogte zijn.